Pocky

聖誕好去處 |巨型Pocky變打卡位 食Pocky落Tag贏限定保溫杯!

11月11日除了是「雙11」商家做優惠的日子外,也是「Pocky & PRETZ Day」啊!「1111」十足一支支的零食Pocky和PRETZ 一樣,每年Pocky及百力滋在「1111」都會有特別搞作,今年當然不例外啦!在今年11月25日至1月2日期間,巨型Pocky會登陸YM²裕民坊,俾Pocky迷打卡感受聖誕氣氛,YM²裕民坊期間設置了8大主題,包括超巨型紅色Pocky的鏡房「Poc...

如果有其他優惠資訊,歡迎電郵至GOODEAL報料

限時優惠 盡在您手!!

進入新時代 優惠手快有手慢無.

iOS Download Google Play Download